Czym jest CIT?

CIT to podatek dochodowy płacony przez właścicieli przedsiębiorstw, organizacji oraz spółek. Jego nazwa to skrót od angielskiego Corporate Income Tax. Wysokość i zasady reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 1992 roku. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Zobaczmy, kto musi się rozliczać z CIT i w jaki sposób.

Kogo i jakich źródeł dochodów dotyczy CIT?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, CIT muszą opłacać następujące podmioty:

 • osoby prawne
 • spółki kapitałowe
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę w Polsce
 • podatkowe grupy kapitałowe
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej

Jeśli chodzi o rodzaje źródeł dochodu, od których powinniśmy odprowadzić podatek CIT, prawo wskazuje 2 rodzaje. Są to zyski kapitałowe i inne źródła przychodów.

Czym jest CIT

Wysokość podatku CIT

Zgodnie z ustawą podatek dochodowy ma dwie stawki. Wszystko zależy od tego, jaki status ma podmiot opłacający. W przypadku firm, które mają tak zwany status małego podatnika, próg podatkowy jest niższy. Jeśli podatnik nie osiągnął w roku podatkowym przychodu w wysokości 1,2 miliona euro (lub równowartości tej kwoty w złotówkach), wysokość podatku CIT to 9% od przychodów, nie licząc zysków kapitałowych. W pozostałych przypadkach podatek wynosi 19%.

Jak rozliczane są firmy, które nie mają swojej siedziby w Polsce? W tym przypadku stawka CIT wynosi 20%. Suma jest liczona od przychodów z różnych tytułów.

Podatek jest oczywiście obowiązkowy. Często są to znaczne kwoty, które mogą wpłynąć negatywnie na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Szczególnie, jeśli wystawiamy naszym kontrahentom faktury z długim terminem płatności. Jeśli obawiamy się o swoją kondycję finansową, praktycznym i pomocnym rozwiązaniem mogą się okazać szybkie pożyczki online. Jeśli pożyczamy z głową, może nam to pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Pamiętajmy jednak, żeby zawsze wybierać sprawdzone oferty i jeśli to tylko możliwe, korzystajmy z darmowych chwilówek. Najlepiej sprawdzić w tym celu nasz stale aktualizowany ranking pożyczek.

Jak złożyć zeznanie CIT?

CIT należy odprowadzać raz w roku. Zeznanie za poprzedni rok składamy w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Najpóźniej możemy to zrobić do końca marca. W tym celu należy wypełnić formularz CIT-8.

To nie jedyny rodzaj formularza CIT. Ministerstwo Finansów udostępnia również między innymi:

 • CIT-5 - oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend
 • CIT-6AR - dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT-6R - deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego przez płatnika
 • CIT-7 - deklaracja o wysokości podatku od dochodów z dywidend i innych
 • CIT-8A - zeznanie o dochodzie osiągniętym przez grupę kapitałową
 • CIT-8B - zeznanie o dochodzie osiągniętym przez grupę kapitałową za rok podatkowy

To tylko część. Wszystkich rodzajów formularzy jest około 30.

Podoba Ci się?

140


Czytaj również: