Polityka prywatności

Administrator danych:

Newprop Investment S.L.U. (w dalszej części „NEWPROP”) z NIP B67481234, adres: Calle Eduard Maristany, 16 7C, 08019 Barcelona, e-mail: legal@pepecredito.es

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

W NEWPROP przetwarzamy informacje dostarczone przez zainteresowane osoby w celu:

 1. Świadczenia, zarządzania, administrowania, rozszerzania i poprawiania usługi oraz utrzymania umowy między NEWPROP a Tobą.

 2. Reagowania na Twoje żądania oraz świadczenia żądanej i/lub umówionej usługi.

 3. Analizy danych w celu poprawy jakości oferowanej przez nas usługi.

 4. Informowania Cię drogą elektroniczną o wszelkich informacjach, promocjach, newsletterach oraz reklamach związanych z działalnością firmy i jej usługami oraz oferowania nowych usług dostosowanych do Twoich potrzeb.

 5. Każdego innego zastosowania opartego na uzasadnionym interesie wynikającym z relacji między NEWPROP a zainteresowanymi osobami.

Jakie informacje zbieramy?

NEWPROP gromadzi dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, data urodzenia, numer DNI lub NIE, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, rodzaj nieruchomości, sytuacja rodzinna, poziom wykształcenia, miesięczne wydatki, sytuacja zawodowa, numer konta bankowego, adres IP oraz każdą inną informację, którą zdecydujesz się nam podać.

Jak zbierane są Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane, gdy wypełniasz formularz wniosku o pożyczkę na naszej stronie internetowej lub podczas rejestracji. Otrzymujemy też te dane od osób trzecich, jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Informujemy, że przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres trwania umowy lub dłużej, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Twoje dane zostaną zablokowane w celach statystycznych.

Będziemy też rozważać możliwość redukcji ilości przetwarzanych danych osobowych oraz sposoby anonimizacji tych danych tak, aby nie można było ich powiązać z Tobą lub zidentyfikować. W takim przypadku możemy używać tych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy, aby przedstawić Ci ofertę pożyczki.

Oferowanie produktów i usług oraz udostępnianie danych osobowych trzecim stronowym firmom sektora finansowego, do którego należy NEWPROP, oraz sektora marketingowego w celu przesyłania Ci komunikatów handlowych i informacji wyłącznie o produktach finansowych, opiera się na zgody wyrażonej przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na stronie internetowej.

Do jakich odbiorców przekazywane są Twoje dane?

Dane przekazywane są instytucjom kredytowym w celu przetworzenia Twojego wniosku o pożyczkę, jeśli posiadamy Twoją wcześniejszą zgodę.

Ponadto osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych.

Możliwe jest przekazywanie danych za granicę do dostawców usług NEWPROP. Dostawcy ci mogą być zlokalizowani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli nie potwierdzono, że zapewniają one poziom ochrony równy standardom europejskim, NEWPROP zastosuje odpowiednie klauzule umowne lub wymaga przystąpienia do Privacy Shield.

NEWPROP korzysta z usług wirtualnych opartych na modelu Cloud Computing poprzez FASTVPS EESTI OÜ, której serwery znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

NEWPROP zapewnia, że firmy, które otrzymują Twoje dane osobowe, stosują te same środki bezpieczeństwa i mają podpisaną odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych.

Jakie automatyczne decyzje podejmujemy na podstawie Twoich danych osobowych?

NEWPROP nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

Jakie dane dostarczają nam osoby trzecie na Twój temat?

Możemy otrzymać informacje na Twój temat od osób trzecich dotyczące Twoich danych osobowych, sytuacji zawodowej i finansowej od partnerów biznesowych odpowiedzialnych za świadczenie usług technicznych, płatności i dostawy, sieci reklamowych, dostawców analitycznych oraz dostawców wyszukiwania, gdy oferują nam usługi.

W każdym innym przypadku, w którym wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam swoich danych.

Jakie są Twoje prawa dotyczące ochrony danych?

Informujemy, że możesz skorzystać z następujących praw:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, aby dowiedzieć się, jakie dane są przetwarzane i jakie operacje przetwarzania są z nimi przeprowadzane;

 2. Prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych;

 3. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, kiedy jest to możliwe;

 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy dokładność, legalność lub konieczność przetwarzania danych jest wątpliwa, w takim przypadku możemy przechowywać dane do celów dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy prawną podstawą umożliwiającą nam przetwarzanie jest uzasadniony interes. NEWPROP zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, chyba że ma nadrzędny uzasadniony interes lub dla sformułowania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Prawo do przenoszenia Twoich danych, prawo zainteresowanej osoby do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła NEWPROP w sformatowanej, powszechnie używanej i odczytywanej maszynowo formie, oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora, który dostarczył je, o ile spełnione są warunki określone w artykule 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

 7. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, zgody udzielonej na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgody przed jej cofnięciem.

Przypominamy, z mocy prawa, o Twoim prawie do wniesienia skargi do Hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami europejskimi.

Możesz wykonywać swoje prawa, wysyłając e-mail na adres legal@pepecredito.es

Ta Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji; dlatego konieczne jest, abyś regularnie ją przeglądał, a jeśli to możliwe, za każdym razem, gdy dostajesz się na stronę internetową, aby być odpowiednio poinformowanym o rodzaju zbieranej informacji i jej przetwarzaniu. Politykę Prywatności można znaleźć na dole strony internetowej. Niemniej jednak poinformujemy Cię o wszelkich zmianach w tej polityce prywatności, które wpływają na przetwarzanie Twoich danych osobowych.