Ustawienia plików cookie

Newprop Investment SL informuje o używaniu plików cookie na swojej stronie internetowej: minipozyczki24.pl

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki, które można pobrać na komputer za pośrednictwem stron internetowych. Są to narzędzia odgrywające kluczową rolę w świadczeniu wielu usług społeczeństwa informacyjnego. Między innymi pozwalają stronie internetowej przechowywać i odbierać informacje o nawykach przeglądania użytkownika lub jego sprzęcie i w zależności od uzyskanych informacji mogą być używane do rozpoznawania użytkownika i poprawy oferowanej usługi.

Rodzaje plików cookie

W zależności od tego, która jednostka zarządza domeną, z której wysyłane są pliki cookie i przetwarza uzyskane dane, możemy wyróżnić:

 • Własne pliki cookie: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.

 • Pliki cookie stron trzecich: te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, którymi nie zarządza edytor, ale inna jednostka, która przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookie.

W przypadku instalowania plików cookie z komputera lub domeny zarządzanej przez samego wydawcę, ale informacje zbierane za ich pomocą są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uważać za pliki własne.

Istnieje również druga klasyfikacja w zależności od czasu przechowywania w przeglądarce klienta, które mogą być:

 • Pliki cookie sesji: służą do zbierania i przechowywania danych podczas gdy użytkownik ma dostęp do strony internetowej. Zazwyczaj używane są do przechowywania informacji, które są interesujące tylko w celu świadczenia żądanej przez użytkownika usługi podczas jednego dostępu (np. lista zakupionych produktów).

 • Stałe pliki cookie: dane są nadal przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane w okresie określonym przez osobę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Wreszcie, istnieje kolejna klasyfikacja z pięcioma rodzajami plików cookie w zależności od celu, w jakim przetwarzane są uzyskane dane:

 • Pliki cookie techniczne: te, które pozwalają użytkownikowi nawigować przez stronę internetową, platformę lub aplikację i korzystać z różnych opcji lub usług w niej dostępnych, takich jak kontrolowanie ruchu i komunikacji danych, identyfikowanie sesji, dostęp do części o ograniczonym dostępie, pamiętanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie treści do rozpowszechniania wideo lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych.

 • Pliki cookie personalizacyjne: pozwalają użytkownikowi na dostęp do usługi z niektórymi ogólnie zdefiniowanymi cechami w oparciu o serię kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, rodzaj przeglądarki, przez który dostęp do usługi, regionalna konfiguracja skąd dostęp do usługi, itp.

 • Pliki cookie analityczne: pozwalają osobie odpowiedzialnej za nie śledzić i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, do których są one przywiązane. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików cookie są używane do mierzenia aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do tworzenia profili przeglądania użytkowników tych stron, aplikacji i platform, w celu wprowadzenia ulepszeń w funkcji analizy danych o użytkowaniu wykonane przez użytkowników usługi.

 • Pliki cookie reklamowe i behawioralne: pozwalają zarządzać w możliwie najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi. Przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane przez ciągłe obserwowanie ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie konkretnego profilu do wyświetlania reklam na jego podstawie.

 • Pliki cookie remarketingowe: poprzez wstawienie piksela lub etykiety, wizyta użytkownika na naszej stronie internetowej jest rejestrowana, aby reklamy dotyczące naszych produktów i/lub usług pojawiały się na osi czasu ich sieci społecznościowych (Twitter i/lub Facebook). Sieci społecznościowe są odpowiedzialne za rejestrowanie i przechowywanie informacji przez maksymalnie 90-180 dni.

 • Pliki cookie zewnętrznych sieci społecznościowych: są używane, aby odwiedzający mogli interaktywnie działać z treścią różnych platform społecznościowych (Facebook, Instagram) i są generowane tylko dla użytkowników tych sieci społecznościowych. Warunki używania tych plików cookie i zbierane informacje są regulowane przez politykę prywatności odpowiedniej platformy społecznościowej.

Dezaktywacja i usuwanie plików cookie

Masz możliwość zezwolenia, blokowania lub usuwania plików cookie zainstalowanych na komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze. Po wyłączeniu plików cookie niektóre z dostępnych usług mogą przestać działać. Sposób wyłączania plików cookie różni się w zależności od przeglądarki, ale zazwyczaj można to zrobić z menu Narzędzia lub Opcje. Możesz również skonsultować się z menu Pomoc przeglądarki, gdzie znajdziesz instrukcje. Użytkownik może w dowolnym momencie wybrać, które pliki cookie chce, aby działały na tej stronie internetowej.

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze:

Dodatkowo można również zarządzać przechowywaniem plików cookie w przeglądarce za pomocą narzędzi takich jak:

Pliki cookie używane w minipozyczki24.pl

Pliki cookie używane na tej stronie są poniżej identyfikowane, a także ich typ i funkcja:

 • Google Analytics: _utm(x), konkretnie na naszej stronie: _utma, _utmv, _utmz, Google.
 • Google Analytics: _ga, _gat, Google.
 • -gads, Doubleclick od Google
 • Pliki cookie remarketingowe
 • Pliki cookie społecznościowe

Pliki cookie używane przez minipozyczki24.pl są anonimowe i nie dostarczają odniesień, które pozwoliłyby wnioskować o danych osobowych użytkownika. Jedynymi nieanonimowymi plikami cookie, czyli tymi, które pozwalają na identyfikację użytkownika, są te, które użytkownik aktywuje dobrowolnie i w konsekwencji autoryzuje ich instalację. Te pliki cookie przechowują nazwę użytkownika w urządzeniu końcowym, a także hash nazwy użytkownika i hasła przez piętnaście dni, wyłącznie w celu ułatwienia dostępu do obszarów ograniczonych dla użytkownika bez konieczności ręcznego wprowadzania haseł dostępu za każdym razem. Aby dowiedzieć się o naszej polityce ochrony danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Akceptacja Polityki Plików Cookie

minipozyczki24.pl zakłada, że akceptujesz użycie plików cookie. Jednakże pokazuje informacje o swojej Polityce Plików Cookie na dole lub na górze każdej strony portalu przy każdym logowaniu, abyś był świadomy.

Mając te informacje, możesz podjąć następujące działania:

 • Akceptuj pliki cookie. To powiadomienie nie zostanie wyświetlone ponownie podczas dostępu do dowolnej strony portalu podczas tej sesji.
 • Zamknij. Powiadomienie jest ukrywane na tej stronie.
 • Zmień swoje ustawienia. Będziesz mógł dowiedzieć się, czym są pliki cookie, poznać Politykę Plików Cookie minipozyczki24.pl i zmienić konfigurację przeglądarki.