Świadczenia dla bezrobotnych w Polsce. Jak z nich korzystać?

Świadczenia dla bezrobotnych w Polsce. Jak z nich korzystać?Brak pracy może dotknąć każdego. Może to być spowodowane naszą decyzją lub czynnikiem losowym. Możemy też zwyczajnie zostać zwolnieni. Najważniejsze, żeby w takiej sytuacji nie załamywać się, lecz aktywnie szukać rozwiązań. Na szczęście państwo podsuwa nam kilka skutecznych sposobów na wyjście z tej sytuacji. Przyjrzyjmy się im bliżej, ponieważ w grę wchodzi nie tylko najpopularniejszy zasiłek. Możemy również skorzystać z dofinansowań, dodatków aktywizacyjnych czy refundacji kosztów.

Po pierwsze zasiłek

To podstawowe świadczenie, o które możemy się ubiegać. Żeby skorzystać z tej możliwości, wystarczy spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim musimy zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowały przynajmniej 365 dni. Chodzi oczywiście o to, aby w tym okresie została odprowadzona minimalna liczba składek.

Jeśli spełniamy ten warunek, możemy starać się o zasiłek na 6 lub 12 miesięcy. Wysokość świadczenia zależy od naszego stażu pracy. Jeśli pracowaliśmy krócej niż 5 lat, przysługuje nam 80% kwoty bazowej. Z kolei jeśli pracujemy już ponad 20 lat, otrzymamy 120% tej sumy. Kwota bazowa w 2019 roku to 730 zł netto w czasie pierwszych 3 miesięcy wypłacania i 583 zł w miesiącach kolejnych.

Co poza zasiłkiem?

Można zadowolić się zasiłkiem, jednak trzeba przyznać, że nie jest to wysoka kwota. Dlatego warto poszukać alternatyw. A przede wszystkim - jeśli to możliwe - zadbać o jak najszybszy powrót do pracy. Osoby, które będą aktywnie szukać nowej pracy, są premiowane przez PUP. Przysługuje im tak zwany dodatek aktywizacyjny. Przysługuje on osobom, które same podejmą zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. Wysokość takiego dodatku to 50% kwoty zasiłku. Świadczenie wypłacane jest przez połowę czasu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Taki dodatek może otrzymać również osoba bezrobotna, która podjęła pracę dzięki Urzędowi Pracy. Jednak tylko wtedy, gdy jest to niepełny wymiar pracy, a pensja jest niższa od ustawowego minimalnego wynagrodzenia.

Staże, szkolenia i stypendia

Jeśli w drodze do zdobycia nowej pracy przeszkodą jest nasz brak wykształcenia lub doświadczenia, Urząd także może nam pomóc. Jeśli bezrobotny zdecyduje się podjąć dalszą naukę, na przykład w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, może ubiegać się o stypendium. Takie świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, a jego wysokość to 100% wartości kwoty zasiłku.

To nie jedyna opcja. PUP może nam sfinansować studia podyplomowe. Możemy też dostać się na któreś ze szkoleń organizowanych przez Urząd. Jeśli miesięczny wymiar szkolenia to ponad 150 godzin, bezrobotny może otrzymać stypendium w wysokości 120% zasiłku. Ponadto osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat, mogą wnioskować o przyznanie bonów szkoleniowych. Co ważne poza kosztami szkolenia, taki dodatek może pokryć również koszty dojazdu, zakwaterowania czy badań lekarskich.

Podoba Ci się?

183


Czytaj również: