Pożyczki w małżeństwie

Małżeństwom zdecydowanie łatwiej o większy kredyt bankowy. Zdolność kredytowa jest w ich przypadku wyliczana na podstawie dochodów dwóch osób, przez co o wiele prościej osiągnąć wysoki scoring. Dodatkowym plusem są produkty dedykowane specjalnie dla młodych małżeństw, na przykład kredyty mieszkaniowe udzielane na preferencyjnych warunkach. Wspólna pożyczka to jednak też wspólna spłata. Jakie zasady wchodzą w grę, gdy pojawiają się problemy ze spłacaniem rat czy spłatą chwilówki online? I co z długami współmałżonka, o których nie wiedzieliśmy?

Kiedy odpowiedzialność jest wspólna?

Wzięcie dużego kredytu hipotecznego czy mieszkaniowego nie może odbyć się bez zgody współmałżonka. Jeśli decyzja jest wspólna, dzielona jest również odpowiedzialność za dług. W razie kłopotów bank może więc zażądać odpowiedzialności majątkowej z części wspólnej. Istnieją tylko dwa wyjątki od tej reguły. Pierwszą z nich jest rozdzielność majątkowa, zwana też intercyzą. Ponieważ jej postanowienia mogą być bardzo różne, to właśnie ten dokument po podpisaniu reguluje zasady zaciągania długów w małżeństwie. Jeśli rozdzielność jest całkowita, każdy ze współmałżonków odpowiada za własne zobowiązania finansowe.

Pożyczki w małżeństwie

Jednak nie tylko intercyza może zwolnić nas od dzielonej odpowiedzialności. Według nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 2005 roku współmałżonek nie odpowiada też majątkowo za długi zaciągnięte w małżeństwie bez jego wiedzy. Pieniądze bez zgody współmałżonka można dziś uzyskać, na przykład biorąc chwilówkę lub decydując się na kartę debetową. Zobowiązania takie zwykle nie są wysokie, ale zaciągając je warto pamiętać, że sami odpowiadamy za ich spłatę.

Co warto podkreślić wszelkie pożyczki brane wspólnie w czasie egzekucji komorniczej dotyczą tylko wspólnego majątku współmałżonków. To, co zebraliśmy przed ślubem, jest bezpieczne nawet w przypadku poważnych problemów ze spłatą.

Co z długami po rozwodzie?

O tym jak spłacane są długi po rozwodzie decydują dwie sprawy. Po pierwsze ważne jest, kto wziął pożyczkę. Istotny jest też cel, na jaki otrzymaliśmy pieniądze. Jeśli pożyczkę weźmiemy razem, odpowiedzialność zazwyczaj będzie miała charakter solidarny. Co oznacza to w praktyce? Wierzyciel nie będzie mógł żądać spłaty od obu małżonków. Może nią obciążyć tylko jedną ze stron. Często w takim przypadku wybierana jest po prostu ta osoba, która daje większą szansę na spłatę zobowiązania. W przypadku spłacenia całości, osoba, która tego dokonała będzie mogła ubiegać się o zwrot do połowy kwoty od drugiego małżonka. Jest to tak zwane roszczenie regresywne. Co ciekawe, wierzyciel może wybrać stronę spłacającą nawet, jeśli w czasie rozwodu nastąpiło porozumienie między małżonkami co do spłaty.

W przypadku jeśli dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków, zobowiązanie dotyczy tylko tej osoby i druga strona nie może zostać obciążona. Nie ma tu znaczenia fakt, czy wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, nawet, jeśli jest to szybkie chwilówki online.

Podoba Ci się?

295


Czytaj również: