Połeczne i zdrowotne ubezpieczenia w Polsce

Połeczne i zdrowotne ubezpieczenia w PolsceSkładki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne odprowadzane są z pensji pracownika. Nie każdy rodzaj umowy to gwarantuje, dlatego warto zadbać o takie szczegóły, kiedy zaczynamy pracę. Jest kilka rodzajów składek, dlatego warto każdej z nich przyjrzeć się dokładniej z osobna. Co istotne terminowość ich wpłat możemy monitorować sami na stronie urzędu.

Ubezpieczenia społeczne

W ramach tego typu ubezpieczeń wchodzą ubezpieczenia rentowe, emerytalne, a także ubezpieczenia z tytułu wypadków oraz na wypadek choroby. Ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe są obowiązkowe dla osób pracujących na umowę o pracę.

Celem ubezpieczenia społecznego jest zapewnienie socjalnego bezpieczeństwa na wypadek zdarzeń losowych i innych, które sprawiają, że dana osoba jest niezdolna do pracy. System państwowy działa tak, żeby zapewnić takim osobom zabezpieczenie właśnie dzięki odprowadzaniu. Świadczenia wypłacane w ramach tego ubezpieczenia mogą mieć charakter tymczasowy lub dożywotni. Systemem ubezpieczeń społecznych zarządza w Polsce ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek opłacania składek zdrowotnych idzie w parze z opłatami na ubezpieczenie społeczne. Dzięki składkom zyskujemy dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej. To bardzo istotne, poniewaz bez ubezpieczenia za każdą, nawet najprostszą wizytę przyjdzie nam zapłacić. Na co dzień nie ponosimy oczywiście takiego ryzyka, ale lepiej dmuchać na zimne. Nigdy nie wiadomo, kiedy zdrowie spłata nam figla.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać, jeśli pracujemy na umowę o pracę, jesteśmy zleceniobiorcami lub prowadzimy działalność gospodarczą. A także dzieci, studentów, uczniów, emerytów, rencistów oraz osoby bezrobotne. Opłaty polegają na odprowadzaniu przez naszego pracodawcę co miesiąc konkretnych kwot do ZUS-u. Co dzieje się z tymi pieniędzmi? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje je do NFZ, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. To właśnie ta instytucja oferuje nam dostęp do podstawowej opieki medycznej w jednej ze swoich placówek rozrzuconych na terenie całego kraju.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku umów o dzieło, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odprowadzane. Można je opłacać we własnym zakresie. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mogli korzystać z przywilejów powszechnej służby zdrowia, a to może narazić nas na koszty.

Osoby bezrobotne

Osoby nie pracujące, ale zarejestrowane w Urzędzie Pracy mają dostęp do opieki zdrowotnej. Status bezrobotnego upoważnia do korzystania z placówek powszechnej służby zdrowia. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby stawiać się na obowiązkowych wizytach w urzędzie, żeby nie stracić prawa do bycia bezrobotnym.

Warto od czasu do czasu sprawdzać, czy nasz pracodawca rzetelnie odprowadza należne składki. Możemy to zrobić, zakładając konto na stronie ZUS-u. Mamy tam dostęp do listy wszystkich comiesięcznych wpłat. Możemy przeanalizować każdą z nich i jeśli tylko coś się nie zgadza, mamy podstawę do tego, żeby interweniować.

Podoba Ci się?

44


Czytaj również: