Jak kredytobiorca może sprawdzić swoje dane w rejestrach dłużników?

Zanim Firma udzieli kredyt lub pożyczkę każdy wierzyciel sprawdza historię kredytową swego klienta. Nierzadko negatywna informacja, która przechowuje się w bazach, może stać przyczyną odrzucenia wniosku pożyczkobiorcy. Gdzie chroni się informacje o dłużnikach i czy można je usunąć?

Do bazy dłużników można trafić nie tylko za niespłacenie kredytu, ale również przy nieuregulowanej zapłacie rachunków za telefon, Internet i nawet w przypadku zadłużenia w spłacie alimentów.

W Polsce informacja o dłużniku przekazuje się do Biura Informacji Kredytowej (BIK), BIG Infomonitora, Krajowego Rejestru Długów (KRD), Rejestru Dłużników ERIF.

Na ich oficjalnej stronie internetowej można zwrócić się o informację odnośnie swoich danych. Za pośrednictwem baz dłużników można dowiedzieć się o nagromadzonych zadłużeniach, a także wyjaśnić, jakie firmy wysyłały zapytanie o kredytobiorcę.

Jakie informacje pojawiają się w BIK?

BIK jest jednolitą bazą historii kredytowych, gdzie są odzwierciedlane dane o tym, jak klient regulował swoje należności.

Jeżeli kredytobiorca nie spłacił zobowiązanie w określonym terminie, to informacja o tym przekazuje się do BIK w ciągu 60 dni od momentu przeterminowania spłaty. W trakcie 30 dni do chwili przekazania danych do biura kredytodawca powinien poinformować dłużnika.

W niektórych wypadkach pożyczkobiorca może starać się o usunięcie swoich danych z BIK. Jest to możliwe, jeśli przekazane wcześniej informacje zawierały błędy albo były nieprawdziwe. Oprócz tego, jeżeli pożyczkobiorca nie dawał swojej zgody na przekazanie danych do biura, to wystarać się o usunięcie danych można po upływie 5 lat. Również jest możliwe usuwanie informacji po upływie terminu, na który została udzielona zgoda na opracowanie danych.

Jak usunąć wpisy z BIK, KRD?

Jeśli dotyczy baz BIG czy KRD, to dłużnik ma prawo wymagać usunięcia swego imienia z bazy dopiero po całkowitej spłacie należności. Kredytodawca ma 14 dni czasu, aby odnowić informacje zawarte w bazach. Jeśli to nie będzie zrobiono, wówczas obowiązkowym jest przypomnienie złożone w formie pisemnej i skierowane do wierzyciela. 

Podoba Ci się?

250


Czytaj również: